AFON YSTWYTH FROM DOLOGAU BRIDGE, Hafod, Ceredigion 2004

AFON YSTWYTH FROM DOLOGAU BRIDGE, Hafod, Ceredigion 2004 - THE WELSH LANDSCAPE - MOSTLY IN CEREDIGION
Notes on AFON YSTWYTH FROM DOLOGAU BRIDGE, Hafod, Ceredigion 2004

A spontaneous exposure - I have crossed this bridge more times than I can count and was spending an sunday afternoon at Dologau. I wanted a walk, so took my camera, and the sun was reflecting brilliantly from downstream towards the bridge. Of all the times I had crossed the bridge I had never visualised this image! But there it was, on that day, in that moment.


YR HAFOD. Pontrhydygroes. Ceredigion 2000
Hwn yw fy nhiriogaeth i - roedd y ty a safai yno lawer yn hyn na'i berchennog enwog, Thomas Johnes. Creodd Johnes baradwys yn Sir Aberteifi drwy blannu mwy na 3 miliwn o goed pren caled (torrwyd y cyfan i lawr ar gyfer y ddau ryfel byd ). Fe wnaeth hynny mewn sir a oedd ar y pryd hwnnw'n wyllt a pheryglus. Hefyd adeiladwyd ffoieddau, milltiroedd o Iwybrau, ogof meudwy, henebion, ac ogof lladron ynghyd a nifer o erddi ac encilion cudd. Dymchwelwyd yr adfeilion yn 1956.
Buy now

Dologau Bridge over the River Ystwyth, Hafod, Ceredigion 2007

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.