HAWTHORNE COTTAGE POND, Hafod, Ceredigion 2000

HAWTHORNE COTTAGE POND, Hafod, Ceredigion 2000 - THE WELSH LANDSCAPE - MOSTLY IN CEREDIGION
Notes on HAWTHORNE COTTAGE POND, Hafod, Ceredigion 2000


Taken on a bright day with some soft cloud cover and shows the pond at Hawthorne Cottage.


YR HAFOD. Pontrhydygroes. Ceredigion 2000
Hwn yw fy nhiriogaeth i - roedd y ty a safai yno lawer yn hyn na'i berchennog enwog, Thomas Johnes. Creodd Johnes baradwys yn Sir Aberteifi drwy blannu mwy na 3 miliwn o goed pren caled (torrwyd y cyfan i lawr ar gyfer y ddau ryfel byd ). Fe wnaeth hynny mewn sir a oedd ar y pryd hwnnw'n wyllt a pheryglus. Hefyd adeiladwyd ffoieddau, milltiroedd o Iwybrau, ogof meudwy, henebion, ac ogof lladron ynghyd a nifer o erddi ac encilion cudd. Dymchwelwyd yr adfeilion yn 1956.
Buy now

ROOBER'S CAVE, Hafod, Ceredigion 1996

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.