NEUADD BRYN GLAS, Bontgoch, Ceredigion 2016

NEUADD BRYN GLAS, Bontgoch, Ceredigion 2016 - CEREDIGION FARMHOUSES
Notes on NEUADD BRYN GLAS, Bontgoch, Ceredigion 2016

Long empty - at least thirty years - Neuadd Bryn Glas is currently listed on Ceredigion's Planning Map as possible restoration as holiday home. Little remains but is remote and situated in a delightful and bright valley.
Buy now

NEUADD BRYN GLAS, Bontgoch, Ceredigion 2016

Comments

Photo comment By Cath: Nodwch plis: Mae'r cynllunio ddim ar gyfer ty haf. Mae'r ty yma wedi bod yn wag ers o leiaf y 40egau.
Photo comment By Cath: Nodwch plis: Mae'r cynllunio ddim ar gyfer ty haf. Mae'r ty yma wedi bod yn wag ers o leiaf y 40egau.

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.