CUB SCOUT HUTS, Devil's Bridge 2005

CUB SCOUT HUTS, Devil's Bridge 2005 - OTHER TYPES RUINS IN CEREDIGION
Notes on CUB SCOUT HUTS, Devil's Bridge, Ceredigion 2005

There must be around 15 of these small wooden huts, all painted green and white and were once a summer home for cub scouts. All are damp and rotting with doors and windows hanging from their frames, brambles weaving and prising apart the wooden slats from the walls.

CABANAU CYBIAU, Pontarfvnach. Ceredigion 2005
Mae’n rhaid bod oddeutu 15 o’rcabanau bychain pren hyn, i gyd wedi’u peintio yn wyrdd a gwyn ac unwaith roeddent yn dy haf i gybiau sgowtiaid. Mae’r cyfan wedi eu gadael i ddirywio dros y 10 mlynedd ddiwethaf ac maent yn llaith ac yn pydru gyda drysau a ffenestri yn hongian o’u fframiau, mieri yn gweu drwy ‘r slatiau pren ac yn eu tynnu i ffwrdd o’r waliau.
Buy now

CUB SCOUT HUTS, Devil's Bridge, Ceredigion 2010

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.