PETERWELL, Lampeter, Ceredigion 2010

PETERWELL, Lampeter, Ceredigion 2010 - CEREDIGION MANSION ESTATES
Notes on PETERWELL, Lampeter, Ceredigion 2010

I visit Peterwell at relatively regular intervals but the photographic results are often plagued by poor judgement of composition or accidental sloppiness in processing of negatives. I believe the main problem with Peterwell, as subject matter, is that there is very little of the house that remains. I also believe I approach, down the long line of lime trees with the impossible expectation that I will find more of the structure than I know exists. Yet I keep returning. The high cornered wall section that does exist sits in a hollowed spot filled with gnarled trees, thick trunked with thick ivy attempting strangulation. It’s an oddly exposed yet equally hidden spot. It is also well worth a visit if you’re in the Lampeter area. The aforementioned line of lime trees (of around 50 mature specimens) is worthy of visiting on its own. The line of trees then opens out to a large pile of manure and just beyond that, Peterwell.


FFYNNONBEDR. Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 2003 - 2010
Yn y llun, gwelir nifer o balalwyf a cherflunwaith sy'n arwain at y man He saif gweddillion Ffynnonbedr.

Mae'r ty yn enwog am y planhigion a oedd yn dod dros y muriau uchel gan greu nenfwd dros yr ardd. Roedd hyd yn oed yn fwy nodedig am ei berchennog enwog, Syr Herbert Lloyd. Roedd pawb yn ardal Llanbedr Pont Steffan a Sir Aberteifi gyfan yn gwybod pa mor fen a chreulon ydoedd. Yn wir, dyma gymeriad a oedd yn adnabyddus am fod ag enw drwg.

Mae'n ddiddorol nodi bod hyd yn oed tad Herbert Lloyd wedi newid ei ewyllys er mwyn lleihau unrhyw hawliau y byddai ei fab fel arall wedi eu hetifeddu. Serch hynny, roedd y weithred hon yn un y bu i'r mab ei anwybyddu a thrwy gydol ei fywyd, bu'n gwneud sioe fawr o'i bwerau a llwyddodd hyd yn oed i berswadio Brenin Sior III, i roi teitl barwnig iddo - er gwaethaf straeon am ei ran ef mewn llofruddiaeth a'i ormes eithafol.

Dirywiodd Ty Ffynnonbedr yn raddol wrth i'r perchnogion a ddaeth ar ol hynny roi llai o sylw i'r ty. Cafodd ei werthu i nifer o bobl. Yn y pendraw, dechreuodd pobl Llanbedr Pont Steffan gael gwared a'u hamheuon a chydag ychydig o eironi, bu iddynt ddechrau symud cerrig o'r cartref i atgyweirio eu cartrefi eu hunain. Ymhlith y rhain oedd bwthyn i gartrefi'r anghenus.
Buy now

PETERWELL, Lampeter, Ceredigion 2010

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.