TREE TRUNK, Hafod Fields, Ceredigion 1996

TREE TRUNK, Hafod Fields, Ceredigion 1996 - THE WELSH LANDSCAPE - MOSTLY IN CEREDIGION
Notes on TREE TRUNK, Hafod Fields, Ceredigion 1996

A simple composition showing the textured surface of this weathered tree and a deep blue sky.

YR HAFOD. Pontrhydygroes. Ceredigion 2000
Hwn yw fy nhiriogaeth i - roedd y ty a safai yno lawer yn hyn na'i berchennog enwog, Thomas Johnes. Creodd Johnes baradwys yn Sir Aberteifi drwy blannu mwy na 3 miliwn o goed pren caled (torrwyd y cyfan i lawr ar gyfer y ddau ryfel byd ). Fe wnaeth hynny mewn sir a oedd ar y pryd hwnnw'n wyllt a pheryglus. Hefyd adeiladwyd ffoieddau, milltiroedd o Iwybrau, ogof meudwy, henebion, ac ogof lladron ynghyd a nifer o erddi ac encilion cudd. Dymchwelwyd yr adfeilion yn 1956.
Buy now

FALLEN TREE ON HAFOD, Pontrhydygroes, Ceredigion 2012

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.